Přejít k obsahu


Comparison of calculation of specific pressure in slide-ways

Citace:
HOUBA, P., HUDEC, Z. Comparison of calculation of specific pressure in slide-ways. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-7. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of calculation of specific pressure in slide-ways
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Houba , Zdeněk Hudec
Abstrakt CZ: Hlavním cílem mého příspěvku bude porovnání analytického výpočtu přímočarého kluzného vedení s výpočtem provedeným metodou konečných prvků. Bude se jednat o výpočet měrných tlaků na kluzném vedení u čelisti soustružnické upínky, která bude zatížena silovým i momentovým účinkem.
Abstrakt EN: The main purpose of my paper will comparison of analytical calculation of linear slide-way with calculation, which is made by finite element method. It will calculation of specific pressure on the slide-way of jaw, which it will loaded by load and moment.
Klíčová slova

Zpět

Patička