Přejít k obsahu


Měření zkušebního odlitku

Citace:
HONNER, M., VESELÝ, Z. Měření zkušebního odlitku. NTC 04-01/02. vyd. Plzeň : Škoda Steel, 2001. 36 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of test casting
Rok vydání: 2001
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Steel
Autoři: Milan Honner , Zdeněk Veselý
Abstrakt CZ: Zpráva shrnuje průběh a výsledky měření teplot při chladnutí zkušebního tlustostěnného odlitku z tvárné litiny. Termočlánky byla naměřena teplota povrchu odlitku a teplota ve formě a v chladítku. Uvedeny jsou naměřené teplotní průběhy. Teplotní gradienty a rychlosti ohřevu chladítka a formy byly vyhodnoceny z naměřených dat.
Abstrakt EN: The report recapitulates process and results of temperature measurement during the cooling of test thick-walled ductile iron casting. The temperature of the casting surface, form and densener were measured by the thermocouples. The measured temperatures are introduced. The temperature gradients and heating speed of the densener and form were evaluated from the measured data.
Klíčová slova

Zpět

Patička