Přejít k obsahu


Computation of strain energies of mechanical presses components

Citace:
CÍREK, M., HLAVÁČ, J. Computation of strain energies of mechanical presses components. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 1-10. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computation of strain energies of mechanical presses components
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Círek , Jan Hlaváč
Abstrakt CZ: Jedním z témat současných výzkumů v oblasti výrobních strojů je problematika spotřeby energie při výrobě. Každá operace na výrobních strojích je spojena s určitým procentem energetických ztrát. Tyto ztráty pak následně zvyšují i cenu produkovaného výrobku. Náš příspěvek představuje analýzu energií na deformace odpovídajících si mechanických lisů s jmenovitou tvářecí silou 400t-vřetenového a excentrového lisu.
Abstrakt EN: One of the scopes of contemporary researches in machine design is the problem of the energy consumption of production machines. Almost all working effects are accompanied by energy losses in machine operations. It is necessary to minimize the losses, because they increase the costs of these operations. Paper presents analysis of strain energies of corresponding real 400t mechanical presses - spindle press and eccentric press.
Klíčová slova

Zpět

Patička