Přejít k obsahu


Byla Titova Jugoslávie totalitním státem?

Citace:
CABADA, L. Byla Titova Jugoslávie totalitním státem?. In Totalitarismus. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s. 42-54. ISBN: 80-903412-3-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tito´s Yugoslavia - totalitarian state?
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Příspěvek analyzuje konkrétní projevy nedemokratického režimu Titovy Jugoslávie a aplikuje na ně teorie nedemokratických režimů.
Abstrakt EN: The article analyses the characteristics of non-democratic regime of Tito´s Yugoslavia and applies the theories of non-democratic regimes on the Tito´s Yugoslavia regime.
Klíčová slova

Zpět

Patička