Přejít k obsahu


Měření průběžné narážecí pece v Thuringen Stahlwerk

Citace:
HONNER, M., ŠVANTNER, M. Měření průběžné narážecí pece v Thuringen Stahlwerk. NTC 04-01/01. vyd. Plzeň : Škoda Klatovy, 2001. 41 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement in the continuous pusher-type furnace in Thuringen Stahlwerk
Rok vydání: 2001
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda Klatovy
Autoři: Milan Honner , Michal Švantner
Abstrakt CZ: Zpráva shrnuje průběh a výsledky měření teplot v průběžné narážecí peci v Thuringen Stahlwerk. Zařízení pro měření v průběžných pecích bylo použito k měření teploty předvalku Blank Beam 3 během jeho ohřevu v peci. Naměřené teploty pece a vsázky jsou diskutovány s ohledem na posouzení vlastností pece při ohřevu vsázky a na posouzení současného systému řízení pece. Výsledky budou použity jako podklad pro nabídku na rekonstrukci pece.
Abstrakt EN: This report recapitulated process and results of temperature measurement in the continuous pusher-type furnace in Thuringen Stahlwerk. Equipment to measurement in continuous furnaces was used to temperature measurement of the blank Blank Beam 3 during its heating in furnace. Measuring temperatures of furnace and batch are discussed in relation to examination properties of furnace at heating blank and to examination current furnace control system. The results was used as base for an offer to reconstruction this furnace.
Klíčová slova

Zpět

Patička