Přejít k obsahu


Informační systémy pro veřejnou správu

Citace:
BASL, J., GLASL, V., BOHUSLAV, R. Informační systémy pro veřejnou správu . In Informační management ve veřejné správě. Cheb: MIM Consulting , 2005. s. 40-45. ISBN: 80-239-4957-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Information systems for public administration
Rok vydání: 2005
Místo konání: Cheb
Název zdroje: MIM Consulting
Autoři: Josef Basl , Vít Glasl , Radim Bohuslav
Abstrakt CZ: Počátkem tohoto roku aktualizovala Evropská unie svoji iniciativu postupného budování informační společnosti označovanou jako eEurope a uveřejnila další ze série hodnocení. Aktuální trendy v oblasti informačních systémů pro veřejnou správu reflektující zároveň tuzemské podmínky přináší tento příspěvek.
Abstrakt EN: The article deals with actual overwiev of the European Union in the field of Information society knownas a eEurope and gives analysis of the current trends of the information sytems in public sector and in the e-Govenrment
Klíčová slova

Zpět

Patička