Přejít k obsahu


Clusters and their role in the new knowlodge economy

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P., SYSEL, Z., BASL, J., STANČÍK, P. Clusters and their role in the new knowlodge economy. In Applied computer science and production management. Bielsko-Biala: Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2005. s. 43-60. ISBN: 83-89086-38-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Clusters and their role in the new knowlodge economy
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bielsko-Biala
Název zdroje: Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová , Zdeněk Sysel , Josef Basl , Petr Stančík
Abstrakt CZ: Současný další rozvoj vede k tvorbě světových sítí vytvářejících hodnotu výrobku. Můžeme hovořit o myšlence klastrů. Klastr utváří spojení nejen mezi obchodními subjekty, ale také mezi ostatními organizacemi a institucemi. Hlavní smysl klastru je vzájemný efekt mezi zúčastněnými členy. Tento článek poskytuje více informací o typech, definicích a výhodách klastrů. Vznik klastrů začal v České Republice také v Plzeňském regionu a byla vytvořena realizační studie o možnostech tvorby klastrů. Vlastní metodologie pro formulaci realizační studie je rovněž součástí článku. Příspěvek vznikl za podpory projektu 1ET 201450508 Akademie Věd České republiky.
Abstrakt EN: Today the next development leads to building worldwide nets creating the product´s value. We can talk about the idea of clusters. Cluster is building the connections not only among the business subjects but also the other organizations and institutions. The main purpose of that is mutual effect. This article gives more details about the types, definitions and advantages of clusters. Building of clusters started in the Czech Republic in the Pilsen region as well and the feasibility study of the opportunity of clusters building was composed. The own methodology for formulating the feasibility study is described in this article as well. This article was supported by the Academy of Sciences of the Czech Republic under the Project 1ET 201450508.
Klíčová slova

Zpět

Patička