Přejít k obsahu


Souvislost řízení podnikové logistiky a kvantifikace nákladové a časové náročnosti odpovídajících logistických procesů

Citace:
HITHA, K., KLEINOVÁ, J. Souvislost řízení podnikové logistiky a kvantifikace nákladové a časové náročnosti odpovídajících logistických procesů. In Průmyslové inženýrství. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 55-61. ISBN: 80-7043-242-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The coherence between logistics management and the cost- and time quantification of corresponding logistic processes
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Karel Hitha , Jana Kleinová
Abstrakt CZ: Z logistiky a jejího efektivní řízení se stal v poslední době jeden z klíčových faktorů konkurenceschopnosti podniků. Logistický management sestává z řízení logistických časů, logistických nákladů a kvality logistických výkonů. Kvantifikace nákladové a časové náročnosti logistických procesů je jedním ze zdrojů informací pro řízení logistiky v souvislosti s volbou optimální úrovně zákaznického servisu. Ten nepřímo napomáhá dosahování cílů podniku. V podnikové praxi existují různé přístupy k získávání a využívání daných informací, stejně tak jako přístupy k systémové optimalizaci logistických procesů. Tento článek se zabývá problematikou kvantifikace zmíněných logistických parametrů, jejich významem a souvislostmi s řízením logistiky v podniku.
Abstrakt EN: Logistics and its effective management has become one of the key factors of the enterprise competitiveness. Logistics management consists of logistic times, costs and quality management. The time- and cost quantification of logistic processes is one information resource for logistics management concerning the optimal level customer service adjustment. Customer service supports indirectly the achievement of corporate goals. There exist different approaches concerning the obtaining and usage of this information, and approaches to systematic logistic processes optimization, in practice. This article deals with the quantification of logistic parameters mentioned above, their importance and coherence with logistic management.
Klíčová slova

Zpět

Patička