Přejít k obsahu


Místo úvodu

Citace:
DEMJANČUK, N. Místo úvodu. In Univerzita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 7-10. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Nikolaj Demjančuk
Abstrakt CZ: Úvodní stáť shrnuje výsledky výzkumného týmu při řešení otázky změny paradigmatu výchovy
Abstrakt EN: Introduction summarízes the results of research project on a problem of changes paradigmes of education.
Klíčová slova

Zpět

Patička