Přejít k obsahu


O povaze humanitního poznání

Citace:
DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D. O povaze humanitního poznání. In Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 121-127. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On nature of human knowledge
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Nikolaj Demjančuk , Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Článek je věnován povaze humanitního poznání. Specifiku humanitních věd studují autoři v kontextu koncepce M. Bachtina. Odůvodňují, že povaha poznání v humanitních vědách je ovlivněna povahou textu, jazyka, komunikace jako bezprostředního objektu vědecké reflexe v těchto oborech.
Abstrakt EN: The subject of article is the nature of human knowledge. The specifics of humanities is studied on the ideas of M. Bakhtin´s conception. Authors argues that the nature of text, language, communication as the subject of human knowledge have an influence on the nature and structure of knowledge in humanities.
Klíčová slova

Zpět

Patička