Přejít k obsahu


K pramenům evropské vzdělanosti

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, D. K pramenům evropské vzdělanosti. In Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 128-131. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Sources of European Education
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Předmětem analýzy jsou prameny evropské vzdělanosti: mýtické představy, starověké náboženské systémy, židovství, křesťanství jako nositelé výchovných ideálů a metodických postupů ve výchově a vzdělání.
Abstrakt EN: The sources of european educational tradition are the subject of analysis in the article. Author examines myths, antique religious systems, Jewish faith, Christianity as bearers of educational ideals and methodology of education.
Klíčová slova

Zpět

Patička