Přejít k obsahu


Religionistika v multikulturní výchově

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, D. Religionistika v multikulturní výchově. In Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 132-137. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Religious Studies in Multicultural Education
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Autorka se věnuje povaze religionistiky jako vědního oboru, který je syntézou sociální filozofie a filozofie dějin, sociologie, kulturní a sociální antropologie, psychologie, lingvistiky, historie, etnologie, archeologie. Interdisciplinární povaha religionistiky vymezuje její nezastupitelnou roli v multikulturní výchově.
Abstrakt EN: The aim of the article is to analyse the nature of religion studies as interdisciplinary interaction between philosophy of history, sociology, cultural and social anthropology, psychology, linguistics, archeology. Interdisciplinary nature of religion studies defines its roles in multicultural education.
Klíčová slova

Zpět

Patička