Přejít k obsahu


Formování středověkého modelu výchovy

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, D. Formování středověkého modelu výchovy. In Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 138-151. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Formation of Medieval Model of Education
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Dagmar Demjančuková
Abstrakt CZ: Předmětem analýzy jsou středověké modely výchovy. Středověké pojetí výchovy a jeho význam pro současnost autorka studuje na reprezentativních koncepcích Klementa Alexandrijského, Tertulliana a Augustina Aurelia.
Abstrakt EN: The subject of analysis is an medieval models of education. The medieval conceptions of education and its significance for modernity are analyzed by author on conceptions of Clement of Alexandria, Tertullian and Saint Augustine.
Klíčová slova

Zpět

Patička