Přejít k obsahu


Frozen field phenomena in electrically conducive media solved by means of classical electrodynamics

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., MAYER, D., ULRYCH, B. Frozen field phenomena in electrically conducive media solved by means of classical electrodynamics. In AMTEE '05. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 13-22. ISBN: 80-7043-392-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Frozen field phenomena in electrically conducive media solved by means of classical electrodynamics
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Karban , Daniel Mayer , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Pojem zamrzlého pole se často užívá ve spojení s chováním silně elektricky vodivých médii. Pojem vznikl v astrofyzice a zahrnuje unášení magnetického pole takovým médiem (plasma nebo směs plynů a prachových částic) jež se pohybuje v důsledku mechanismu nikoli nutně svázaným s prvotním magnetickým polem. Příspěvek prezentuje popis jevu prostředky klasické elektrodynamiky v nerelativistickém médiu a jeho řešení pomocí integrální formulace. Metodika je ilustrována na případu stříbrného prstence unášeného časově proměnnou rychlostí v nehomogenním magnetickém poli.
Abstrakt EN: The concept frozen field is often used in association with behavior of strongly electrically conductive media. Being introduced in astrophysics the phenomenon consists in drift of magnetic field by electrically well conductive medium (plasma or ionized mixture of gas and dust particles) that moves due to some primary mechanism not immediately associated with this magnetic field. The paper presents the description of the effect by means of classical electrodynamics in nonrelativistic medium and its solution in an integral formulation. The methodology is illustrated on an example investigating drift of magnetic field by a silver ring moving at a changing velocity in primary nonhomogeneous magnetic field.
Klíčová slova

Zpět

Patička