Přejít k obsahu


Continual induction hardening of axi-symmetric bodies

Citace:
BARGLIK, J., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Continual induction hardening of axi-symmetric bodies. Journal of Materials Processing Technology, 2005, roč. 161, s. 269-275. ISSN: 0924-0136
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Continual induction hardening of axi-symmetric bodies
Rok vydání: 2005
Autoři: Jerzy Barglik , Ivo Doležel , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá metodikou počítačového modelování posuvného povrchového indukčního kalení osově symetrických ocelových součástí. Těleso je ohříváno válcovou cívkou pohybující se danou rychlostí podél jeho povrchu a ohřátá část je vzápětí ochlazena stříkajícím chladicím médiem. Zatímco matematický model indukčního ohřevu je dán dvěma diferenciálními parciálními rovnicemi popisujícími harmonické elektromagnetické a nestacionární teplotní pole v systému s jednou se pohybující podoblastí, proces chlazení je modelován teoreticky-empirickým algoritmem založeným na experimentálních datech a poskytujícím součinitel konvektivního přestupu tepla. Teoretická analýza je doplněna ilustrativním příkladem a diskusí získaných výsledků. Výpočty jsou provedeny kombinací profesionálních programů a jednorázových uživatelských procedur vyvinutých autory.
Abstrakt EN: The paper presents a methodology of computer modelling of continual surface induction hardening of axi-symmetric bodies. The body is heated by a cylindrical inductor moving at a given velocity along it and the heated part is then cooled by spraying water. While the mathematical model of induction heating is given by two partial differential equations describing the harmonic electromagnetic and nonstationary temperature fields with one moving subregion, the process of cooling is modelled by a theoretically empirical algorithm based on experimental data and providing the value of the convective heat transfer coefficient. Theoretical analysis of the task is supplemented with an illustrative example and discussion of the results. Computations are performed by combination of professional codes and single-purpose user programs developed and written by the authors.
Klíčová slova

Zpět

Patička