Přejít k obsahu


Porovnání trakčních pohonů s vektorovým řízením a s přímým řízením momentu z hlediska působení na stejnosměrnou napájecí trolej

Citace:
JANDA, M., PEROUTKA, Z., ZEMAN, K. Porovnání trakčních pohonů s vektorovým řízením a s přímým řízením momentu z hlediska působení na stejnosměrnou napájecí trolej. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-02-01733-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of traction drive with vector control and with direct torque control from influence on DC trolley line point of view
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Martin Janda , Zdeněk Peroutka , Karel Zeman
Abstrakt CZ: Většina současných trakčních pohonů sestává z asynchronního motoru napájeného napěťovým střídačem. Vhodným řízením střídače lze dosáhnout obdobných vlastností jako u pohonů stejnosměrných, některé vlastnosti tohoto pohonu jsou však problematické. Zejména odběr harmonických proudů z napájecí troleje a harmonické složky momentu. V referátu jsou porovnána frekvenční spektra veličin pohonů s těmito způsoby řízení: Vektorové řízení s oddělenou regulací momentotvorné a tokotvorné složky proudu a přímé řízení momentu vycházející z Takahashi-Noguchiho principu
Abstrakt EN: Most of modern traction drives are based on asynchronous machine fed from voltage source inverter. This paper compares harmonics in torque and in current taken from DC trolley line, when vector control and direct torque control is used
Klíčová slova

Zpět

Patička