Přejít k obsahu


Solution of nonstationary eddy current problems by integral techniques

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P. Solution of nonstationary eddy current problems by integral techniques. In AMTEE '05. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 7-12. ISBN: 80-7043-392-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Solution of nonstationary eddy current problems by integral techniques
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Karban
Abstrakt CZ: Přestože problémy vířivých proudů bývají zpravidla řešeny převážně diferenciálními technikami (FEM apod.), některé z nich lze takto řešit obtížně nebo vůbec. Uvést lze například upořádání s geometricky nesouměřitelnými podoblastmi, s pohybujícími se elementy, nebo tam, kde neznáme okrajové podmínky. V takovém případě můžeme s výhodou využít přístup integrální. Příspěvek se zabývá teoretickými základy metody. Jeho základní matematický model sestává ze systému integrodiferenciálních rovnic pro proudové hustoty v elektricky vodivých částech a doplňujících nepřímých podmínek. Dále jsou odvozeny výrazy pro Jouleovy ztráty a elektrodynamické síly v dílčích elementech systému. Metodika je ilustrována na příkladu. Výpočty jsou provedeny programem, jenž byl vyvinut a napsán druhým autorem.
Abstrakt EN: Although most eddy problems are theoretically solved by various differential techniques, there exist several classes of tasks where use of the differential approach may be complicated or even prohibitive. Mentioned can be, for example, problems characterized by geometrical incommensurability of individual subdomains, by their motion or by ignorance of the boundary conditions. In such a case, application of the integral approach may be an advantage. The paper presents the theoretical background of the method. The mathematical model consists of a system of integrodifferential equations for current densities in electrically conductive domains supplemented with indirect boundary conditions. Derived are also expressions for the Joule losses and electrodynamic forces acting in particular elements of the system. The methodology is illustrated on an example. All computations are realized by a code completely developed and written by the second author.
Klíčová slova

Zpět

Patička