Přejít k obsahu


Techniques of processing solid and liquid metals based on electromagnetic induction

Citace:
DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P., MUSIL, L., ULRYCH, B., KARBAN, P., BARGLIK, J. Techniques of processing solid and liquid metals based on electromagnetic induction. In AMTEE '05. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 9-20. ISBN: 80-7043-392-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Techniques of processing solid and liquid metals based on electromagnetic induction
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Šolín , Ladislav Musil , Bohuš Ulrych , Pavel Karban , Jerzy Barglik
Abstrakt CZ: Mnohé současné průmyslové technologie spojené se zpracováváním tuhých a tekutých kovů jsou založený na tepelných a silových účincích elektromagnetických polí. Základním procesem je indukční ohřev kovů, jenž předchází dalším operacím, jako popouštění, vysoušení, tavení, kalení, lisování za tepla atd. Příspěvek shrnuje fyzikální podstaty těchto procesů (jež představují zpravidla složité sdružené problémy) a představuje jejich matematické a počítačové modely jakož i metody jejich řešení. Teoretické úvahy jsou ilustrovány na několika příkladech.
Abstrakt EN: A lot of up-to-date industrial technologies associated with treatment of solid and liquid metals are based on thermal and force effects of electromagnetic field. The fundamental process is induction heating of metals that precedes a number of consequent operations such as tempering, drying, melting, stirring, hardening, hot pressing etc. The paper summarizes physical essence of the above processes (that usually represent complex coupled problems) and presents their mathematical and computer models as well as possible methods of their solutions. Theoretical considerations are illustrated on several typical examples solved by the authors.
Klíčová slova

Zpět

Patička