Přejít k obsahu


Time evolution of processes in actuator working in principle of thermoelasticity

Citace:
BENEŠ, K., DVOŘÁK, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Time evolution of processes in actuator working in principle of thermoelasticity. In AMTEE '05. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-7043-392-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Time evolution of processes in actuator working in principle of thermoelasticity
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Karel Beneš , Pavel Dvořák , Bohuš Ulrych , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Lineární elektromagnety mohou přeměňovat elektromagnetickou energii na kinetickou energii pohybujících se částí několika způsoby. Jeden z nich je přeměna tepla vznikajícího v důsledku Jouleových ztrát v kovové membráně v její deformaci, která vede k tlaku na kotvu. Příspěvek představuje základní studii zařízení, které na tomto principu pracuje a zabývá se jeho konstrukcí, provozními parametry a optimalizací. Odpovídající matematický model se řeší v kvazisdružené formulaci. Teoretická analýza je ilustrována na příkladu.
Abstrakt EN: Linear electromagnetic actuators may transform electromagnetic energy into kinetic energy of straightforward moving part (plunger) in several ways. One of them is conversion of heat produced by eddy currents in a metal membrane to its deformation, which brings about pressure on the plunger. The paper presents a fundamental study of device working on this principle and deals with its construction, operation parameters and optimisation. The corresponding mathematical model is solved in weakly coupled formulation. The theoretical analysis is illustrated on an example.
Klíčová slova

Zpět

Patička