Přejít k obsahu


Computation of General Nonstationary 2D Eddy Currents in Linear Moving Arrangements Using Integrodifferential Approach

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P. Computation of General Nonstationary 2D Eddy Currents in Linear Moving Arrangements Using Integrodifferential Approach. In International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering. Vigo: Universidad de Vigo, 2005. s. 1-6. ISBN: 84-609-7057-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computation of General Nonstationary 2D Eddy Currents in Linear Moving Arrangements Using Integrodifferential Approach
Rok vydání: 2005
Místo konání: Vigo
Název zdroje: Universidad de Vigo
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Pavel Šolín
Abstrakt CZ: V současné době se většina problémů vířivých proudů řeší s použitím numerických schémat založených na diferenciálním přístupu. Nicméně existuje několik skupin úloh, kde nasazení tohoto přístupu může být doprovázeno komplikacemi (úlohy s geometrickou nesouměřitelností dílčích podoblastí, pohybem apod.). V takových případech lze někdy využít integrodiferenciálního přístupu. Příspěvek prezentuje teoretické základy metody. Matematický model sestává z integrodiferenciálních rovnic pro proudové hustoty v elektricky vodivých oblastech. Výpočty jsou provedeny vlastním počítačovým programem.
Abstrakt EN: Nowadays, most of the eddy current problems are solved using numerical schemes based on the differential approach. Nevertheless, there exist several classes of tasks where use of this approach may be complicated (problems characterized by geometrical incommensurability of individual subdomains, motion etc). In such a case, application of the integro-differential approach may be an advantage. The paper presents the theoretical background of the method. The mathematical model consists of a system of integrodifferential equations for current densities in electrically conductive domains. The methodology is illustrated on an example. All computations are realized by a code completely developed and written by the authors.
Klíčová slova

Zpět

Patička