Přejít k obsahu


Návrh a konstrukce výkonové části napěťového střídače

Citace:
PEROUTKA, Z., ČENGERY, J., HRUŠKA, M. Návrh a konstrukce výkonové části napěťového střídače. 22160-18-03. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. 22 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of Power Stage of Voltage Source Converter
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Peroutka , Jiří Čengery , Miroslav Hruška
Abstrakt CZ: Práce se zabývá návrhem výkonové části napěťového střídače. Cílem bylo navrhnout desku, která by umožňovala realizaci třífázového (a s malou úpravou DPS i jednofázového) dvouúrovňového střídače s diskrétními tranzistory IGBT a MOSFET. V první fázi byl navržen a vyroben motiv pro půlmůstek, který bude následně využit pro brzdu (brzdný chopper). V další fázi vznikl plný třífázový střídač. Jedním z hlavních cílů práce byla optimalizace motivu plošného spoje z hlediska minimalizace jeho parazitních vlastností a z hlediska možného maximálního proudového zatížení. Navržená deska prošla vysokonapěťovým testem.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička