Přejít k obsahu


Integral model of forces acting on long massive conductors during short circuit

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Integral model of forces acting on long massive conductors during short circuit. In Elektroenergetika 2005. Košice: Technical University , 2005. s. 1-10. ISBN: 80-8073-305-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral model of forces acting on long massive conductors during short circuit
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Dynamické zkratové síly působící mezi dlouhými masivními vodiči trojfázového systému jsou složitými funkcemi času. Protékající proudy jsou ovlivněny povrchovým jevem a jevem blízkosti. Při jejich určování se používají zjednodušené vzorce vycházející z časového průběhu dílčích proudů a geometrie uspořádání. Příspěvek prezentuje přesnou metodu vycházející z časového průběhu rozložení proudových hustot ve vodičích spočteného z numerického řešení integrodiferenciálních rovnic.
Abstrakt EN: Dynamic short-circuit forces acting among long massive conductors of a three-phase system represent complex time-dependent functions of time. Distribution of these currents over the cross-sections of particular conductors is, moreover, not uniform due to skin and proximity effects. Nowadays, evaluation of the short-circuit forces is mostly realized by approximate formulas employing the known time evolution of the short-circuit currents and coefficients respecting the arrangement of the conductors and shapes of their cross-sections. The paper presents an accurate method developed by the authors, starting from the distribution of time-dependent current densities in the conductors obtained directly by numerical solution of a system of integrodifferential equations.
Klíčová slova

Zpět

Patička