Přejít k obsahu


Electromechanical design and optimization of electromagnetic brake for rail vehicles

Citace:
DOLEŽEL, I., MORAVEC, J., SEDLÁČEK, J., MACH, M., ULRYCH, B. Electromechanical design and optimization of electromagnetic brake for rail vehicles. In Electromotion 2005. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2005. s. 1-4.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electromechanical design and optimization of electromagnetic brake for rail vehicles
Rok vydání: 2005
Místo konání: Lausanne
Název zdroje: École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Autoři: Ivo Doležel , Jan Moravec , Jan Sedláček , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Elektromagnetická brzda pro kolejová vozidla musí vytvořit maximální brzdnou sílu při co nejnižším budicím proudu a nejvyšší účinnosti. Toho lze dosáhnout jen současnou optimalizací magnetického obvodu a uspořádáním budicích cívek. Příspěvek obsahuje úplné řešení problému. Jeho první část je zaměřena na podrobnou specifikaci úlohy s ohledem na základní požadavky a na limitující aspekty zařízení. V dalším kroku je formulován matematický model (2D elektromagnetické pole a 3D pole mechanických namáhání), jenž je řešen metodou konečných prvků. Hlavní část příspěvku je věnována řešení řady variant (i s respektováním otěru) s ilustrativními výsledky. Vlastnosti navržených variant řešení jsou porovnány s charakteristikami doposud vyráběné brzdy, jež byla navržena klasickou metodou založenou na diskrétních magnetických obvodech.
Abstrakt EN: An electromagnetic brake for rail vehicles has to produce the maximum drag force at the lowest field current and highest possible efficiency. This can be achieved only by simultaneous high-level optimization of its magnetic circuit and arrangement of the field coils. The paper presents the complete electromechanical solution of the problem. The first part is aimed at a more detailed specification of the technical problem with respect to the principal requirements and limitations concerning technical aspects of the device. The next step is aimed at forming the mathematical model (2D electromagnetic field and 3D field of corresponding mechanical strains and stresses) that is solved by the finite element method. The main part of the paper contains a typical example in several variants (even with respecting abrasion) with illustrative results.
Klíčová slova

Zpět

Patička