Přejít k obsahu


Forces of thermoelastic origin acting in electromechanical actuators

Citace:
DOLEŽEL, I., BENEŠ, K., DVOŘÁK, P., ULRYCH, B. Forces of thermoelastic origin acting in electromechanical actuators. In Electromotion 2005. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2005. s. 1-4.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Forces of thermoelastic origin acting in electromechanical actuators
Rok vydání: 2005
Místo konání: Lausanne
Název zdroje: École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Autoři: Ivo Doležel , Karel Beneš , Pavel Dvořák , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Síla působící na pohyblivé části elektromechanického aktuátoru je zpravidla magnetického původu a její velikost závisí na jeho konstrukci, použitých materiálech a na budicím proudu. Činnost některých typů aktuátorů je však doprovázena další silou termoplastického původu, jež může dokonce hrát i primární roli. Klasickým případem je stejnosměrný aktuátor pracující jako spínací prvek (pokud pracuje delší dobu). Pak stálý budicí proud může způsobit jeho ohřev a následné termoelastické deformace jeho součástí. Tyto deformace vedou (za předpokladu, že těleso aktuátoru je upevněno k externí konstrukci) k vnitřním pnutím a doplňkové mechanické síle. Jiným příkladem je střídavě napájený aktuátor s kovovou membránou, kde termoelasticity představuje hlavní zdroj síly. Příspěvek uvádí matematické a počítačové modely obou typů aktuátorů a ilustruje výpočet odpovídajících sil na typických příkladech.
Abstrakt EN: The force acting on movable parts of an electromechanical actuator is mostly of the magnetic origin and its value depends on the construction of the device, used materials and field current. But operation of some actuators is characterized by production of another force of the thermoelastic origin that plays not only the secondary, but even the primary role. A classical example is a DC actuator working as a switching element (it operates for a longer time). Then the permanent field current may cause its heating and consequent thermoelastic deformations of its structural parts (particularly of the shell). If the actuator is fixed to an external supporting, these deformations lead to thermoelastic strains and stresses resulting in a supplementary mechanical force. Another example is a special AC actuator designed by the authors with a metal membrane where thermoelasticity represents the main source of the force.
Klíčová slova

Zpět

Patička