Přejít k obsahu


Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích

Citace:
HONNER, M., VESELÝ, Z. Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: TANGER, 2000. s. 139-147. ISBN: 80-85988-54-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimal heating control system for continuous furnaces
Rok vydání: 2000
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Milan Honner , Zdeněk Veselý
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí výsledky výzkumu systému pro optimalní řízení ohřevu v průběžných pecích. Je uvedeno provedení a základní popis systému pro optimální řízení. Část příspěvku je také věnována CFD výpočtům termo-mechanických procesů ve vnitřním prostoru pece a dále způsobům měření v průběžných pecích.
Abstrakt EN: The contribution presents results of the development on the optimal heating control system for continuous furnaces. Concept and basic description of the optimatization system are introduced. Partial focus is also devoted to the CFD computations of thermo-mechanical processes in the internal furnace space and to the ways of measurement in continuous furnaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička