Přejít k obsahu


Computer application for computation of parameters of transformers

Citace:
KARBAN, P. Computer application for computation of parameters of transformers. In Elektrotechnika a informatika. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 35-38. ISBN: 80-7043-375-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computer application for computation of parameters of transformers
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Karban
Abstrakt CZ: Před 15 lety prof. Doležel začl vyvíjet relativně rozsáhlý program pro výpočet širokého spektra problémů spojených s provozem transformátorů velkých výkonů. V článku se budeme zabývat jeho přepisem a rozšířením pro prostředí Windows.
Abstrakt EN: About fifteen years ago Prof. Doležel started developing a relatively large program package for solution of a wide spectrum of tasks associated with operation of large power transformers. The program ordered by one of the principal Czech manufacturers ŠKODA Plzeň was written in FORTRAN 77 for environment MS-DOS supplemented with memory extender DBOS. But even when the results mostly very well corresponded with measured values and the package was successfully used for more than 10 years, it was not able to carry out some fine computations due to the maximum permissible number of nodes in discretization mesh (under DOS this number was only several thousand). That is why were asked to completely rewrite the code for the WINDOWS environment, improve (as far as it is possible) the algorithms and build in it some more modules.
Klíčová slova

Zpět

Patička