Přejít k obsahu


Vliv trakčního pohonu s asynchronními motory na kolejové obvody

Citace:
JANDA, M., PITTERMANN, M., ZEMAN, K. Vliv trakčního pohonu s asynchronními motory na kolejové obvody. In Mosatt 2005. Košice: Graphic Print LDT., 2005. s. 165-170. ISBN: 80-969106-1-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of traction drive with induction machines on track circuits
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice
Název zdroje: Graphic Print LDT.
Autoři: Martin Janda , Martin Pittermann , Karel Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vzájemným působením trakčního pohonu napájeného ze stejnosměrné troleje a kolejových obvodů používaných zabezpečovacím zařízením. Vliv je zkoumán pomocí Fourierovy analýzy, ve vztahu k normě ČSN 34 261, která specifikuje limity pro proudové harmonické v jednotlivých frekvenčních pásmech.
Abstrakt EN: This paper deals with interference of DC fed traction drive with induction machines and track circuits used for interlocking plant. Influence is investigated using Fourier analysis, according to norm ČSN 34 261, which specifies current limits for each frequency band.
Klíčová slova

Zpět

Patička