Přejít k obsahu


Vyšší harmonické proudu odebíraného trakčním pohonem s asynchronním motorem ze stejnosměrné troleje

Citace:
JANDA, M., PITTERMANN, M., ZEMAN, K. Vyšší harmonické proudu odebíraného trakčním pohonem s asynchronním motorem ze stejnosměrné troleje. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické, 2005. s. 112-117. ISBN: 80-214-3052-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Curren Harmonics Taken by Traction Drive with Asynchronous Machine from DC Trolley Line
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Martin Janda , Martin Pittermann , Karel Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou spektra proudu odebíraného trakčním pohonem s asynchronním motorem ze stejnosměrné troleje, zejména vlivem reálných vlastností střídače (mrtvé časy, úbytky na polovodičích…)
Abstrakt EN: This paper deals with harmonic analysis of current, which takes traction drive with induction machines from DC trolley line. Real function of inverter (death times etc.) is respected.
Klíčová slova

Zpět

Patička