Přejít k obsahu


Harmonická analýza proudu ve stejnosměrném meziobvodu střídače asynchronního trakčního pohonu při konstantním napětí na kondenzátoru - Simulace reálné modulace

Citace:
JANDA, M. Harmonická analýza proudu ve stejnosměrném meziobvodu střídače asynchronního trakčního pohonu při konstantním napětí na kondenzátoru - Simulace reálné modulace. 22160-19-05. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 10 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Harmonic analysis of current in DC-circuit of voltage source inverter at constant DC voltage - simulation of real modulation
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Martin Janda
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá harmonickou analýzou proudu, který odebírá napěťový střídač z kondenzátoru vstupního LC filtru za předpokladu konstantního napětí na kondenzátoru, zejména zkoumáná rozdíl mezi spektrem při „ideální“ pulsně šířkové modulaci a PWM realizované mikropočítačem
Abstrakt EN: This paper deals with harmonic analysis of current, which takes voltage-source inverter from input LC filter, proposing constant voltage in DC-circuit. Described is difference of spectrum at "ideal" PWM and PWM realised in DSP
Klíčová slova

Zpět

Patička