Přejít k obsahu


DC ferromagnetic actuator for extremely high forces

Citace:
DOLEŽEL, I., MACH, M., ULRYCH, B. DC ferromagnetic actuator for extremely high forces. Electromotion, 2005, roč. 12, č. 2-3, s. 77-85. ISSN: 1223-057X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: DC ferromagnetic actuator for extremely high forces
Rok vydání: 2005
Autoři: Ivo Doležel , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickým modelováním malých stejnosměrných spínacích elektromagnetů pro přenos extrémně vysokých sil. Tato zařízení pracují s vysokými budicími proudy jež vyvolávají značné oteplení jejich konstrukčních částí. Vyšetřují se různé charakteristiky těchto zařízení, zejména v mezních provozních režimech. Úloha je formulována jako kvazisdružené elektromagneticko-teplotní problém. Vyhodnocují se rovněž termoelastická namáháni v plášti aktuátoru. Teoretická analýza je doplněna ilustrativním příkladem.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical modelling of small DC ferromagnetic switching electromagnets for transfer of extremely high forces. These devices work with high field currents producing considerable temperature rise of their structural parts. Investigated are characteristics of the device, particularly in limit operation regimes. The task is formulated as a quasi-coupled electromagnetic-thermal problem. Evaluated are also consequent strains and stresses acting in the shell. The theoretical analysis is supplemented with an illustrative example.
Klíčová slova

Zpět

Patička