Přejít k obsahu


Dynamic characteristic of aluminum sphere levitating in electromagnetic field respecting its induction heating

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., MACH, M., MUSIL, L., ULRYCH, B. Dynamic characteristic of aluminum sphere levitating in electromagnetic field respecting its induction heating. Przeglad Elektrotechniczny, 2005, roč. 81, č. 2, s. 77-80. ISSN: 0033-2097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic characteristic of aluminum sphere levitating in electromagnetic field respecting its induction heating
Rok vydání: 2005
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Karban , Martin Mach , Ladislav Musil , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Práce se zabývá numerickým řešením elektromagneticko-termomechanického přechodného jevu při levitačním ohřevu neferomagnetické kuličky v harmonickém elektromagnetickém poli. Vyšetřuje se časový děj, během něhož se těleso přemístí z výchozí polohy do konečné polohy, jež je ovšem ovlivňována dalším případným ohřevem. Úloha se řeší v kvazisdružené formulaci. Teoretické úvahy jsou ilustrovány na konkrétním příkladu a doplněny diskusí výsledků.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical solution of electromagnetic-thermo-mechanical transient associated with levitation heating of a nonferromagnetic sphere in harmonic electromagnetic field. Investigated is the period during which the body gets from the starting position to the final levitating position in the inductor that is, however, influenced by its next heating. The problem is solved in quasi-coupled formulation. Theoretical considerations are illustrated on an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička