Přejít k obsahu


Modelling of continual induction hardening in quasi-coupled formulation

Citace:
BARGLIK, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Modelling of continual induction hardening in quasi-coupled formulation. COMPEL, 2005, roč. 25, č. 1, s. 251-260. ISSN: 0332-1649
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of continual induction hardening in quasi-coupled formulation
Rok vydání: 2005
Autoři: Jerzy Barglik , Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Posuvné indukční kalení ocelových obrobků patří mezi moderní technologie šetrné k životnímu prostředí. Těleso je ohříváno induktorem pohybujícím se malou rychlostí podél jeho povrchu a ohřátá část je vzápětí ochlazena stříkajícím chladicím médiem. Modelování tohoto procesu je nesnadné ze dvou důvodů. Prvním je přítomnost posuvného induktoru a druhým stanovení koeficientu přestupu tepla charakterizujícího konvekci mezi tělesem a směsí vzduchu a chladiva. Na druhé straně, výsledky musí být dostatečně přesné, aby bylo možno předpovědět výslednou tvrdost. Článek předkládá metodiku, podle níž se tento indukční ohřev typický časově a prostorově se měnícím elektromagnetickým a teplotním polem modeluje lehce modifikovaným standardním způsobem, zatímco proces chlazení přibližnou teoreticky-empirickou procedurou založenou na experimentálních datech.
Abstrakt EN: Continual induction hardening of steel workpieces belongs to modern and environmentally friendly industrial technologies. The body is heated by an inductor moving at a low velocity along it and the heated part is then immediately cooled by spraying quenchant. Modelling of this process is an uneasy business because of two reasons. The first one is the presence of the moving inductor and the second one problem with determining the coefficient characterizing the convection heat transfer between the body and a mixture of air and spray. On the other hand, the results must be as accurate as possible in order to predict the resultant hardness. The paper presents a methodology where the induction heating (time and space variable distribution of the electromagnetic and temperature fields) is modelled in a slightly modified standard manner while the process of cooling by an approximate theoretically empirical procedure based on experimental data.
Klíčová slova

Zpět

Patička