Přejít k obsahu


On Some Aspect of Levitation Heating of Metal Bodies

Citace:
MACH, M., KARBAN, P., DOLEŽEL, I. On Some Aspect of Levitation Heating of Metal Bodies. Acta Electrotechnica et Informatica, 2005, roč. 5, č. 2, s. 5-10. ISSN: 1335-8243
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Some Aspect of Levitation Heating of Metal Bodies
Rok vydání: 2005
Autoři: Martin Mach , Pavel Karban , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Levitační indukční ohřev představuje první krok levitačního tavení, což je pokročilá technologie zpracování superčistých kovů nebo jejich slitin. Kovový předmět je nadzdvižen Lorentzovými silami ve střídavém magnetickém poli vybuzeném soustavou vhodně umístěných cívek a poté ohříván Jouleovými ztrátami. Příspěvek se zabývá optimalizací ohřevu z hlediska jeho rychlosti. Vyšetřuje se vliv tvaru tělesa (koule, váleček, komolý kužel) a uspořádání budicích cívek. Teoretická analýza je doplněna řadou dílčích příkladů a diskusí obdržených výsledků.
Abstrakt EN: Levitation induction heating represents the first step of levitation melting, which is an advanced technology used for processing of superclean metals or metal alloys. A workpiece is lifted by the Lorentz forces in time variable magnetic field produced by a system of suitably placed field coils and then heated by the Joule losses. The paper deals with optimization of the heating process from the viewpoint of the velocity of heating the workpiece. Investigated is the influence of its shape (sphere, cylinder, truncated cone) and arrangement of the field coil. The theoretical analysis is supplemented by a series of particular examples and discussion of the results obtained.
Klíčová slova

Zpět

Patička