Přejít k obsahu


Possibilities of obtaining flat static characteristic of DC ferromagnetic actuator

Citace:
DOLEŽEL, I., DVOŘÁK, P., MACH, M., ULRYCH, B. Possibilities of obtaining flat static characteristic of DC ferromagnetic actuator. Proceedings of Electrotechnical Institute, 2005, roč. 51, č. 220, s. 29-39. ISSN: 0032-6216
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities of obtaining flat static characteristic of DC ferromagnetic actuator
Rok vydání: 2005
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Dvořák , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickým modelováním statické charakteristiky malého lineárního stejnosměrného servomotoru v robotu pracujícím v chemicky aktivním prostředí. Cílem je posoudit konstrukční úpravy ovlivňující její tvar. Řešení vychází z matematického modelu tohoto nelineárního systému poskytujícího výslednou sílu působící na jeho pohyblivou část. Model je řešen programem QuickField doplněným řadou procedur sestavených autory. Výsledky ilustrativního příkladu ukazují na možnosti, jakým způsobem lze statickou charakteristiku efektivně ovlivňovat.
Abstrakt EN: The paper deals with the numerical modelling of the static characteristic of a small linear DC servomotor (actuator) serving as a part of the robot operating in a chemically active environment. Its aim is to evaluate some construction parameters influencing its shape. The solution starts from the mathematical model of this nonlinear system describing the resultant force acting on the plunger. The model is then solved by professional code QuickField supplemented with several single-purpose user procedures. The results of an illustrative example show the principal possibilities how the parameters of the static characteristic can be affected.
Klíčová slova

Zpět

Patička