Přejít k obsahu


Comparison of continual and simultaneous surface induction hardening of conical steel mandrels

Citace:
BARGLIK, J., KWIECIEŇ, I., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Comparison of continual and simultaneous surface induction hardening of conical steel mandrels. In Zastosowania komputerów w elektrotechnice. Poznań: Politechnika Poznańska, 2005. s. 101-102. ISBN: 83-922049-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of continual and simultaneous surface induction hardening of conical steel mandrels
Rok vydání: 2005
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Politechnika Poznańska
Autoři: Jerzy Barglik , Igor Kwiecieň , Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na porovnání simultánního a posuvného indukčního povrchového kalení osově symetrických těles. Obsahuje matematický a počítačový model procesu, jenž se řeší numericky programem vytvořeným autory. Algoritmus je demonstrován na dvou příkladech, jejichž výsledky se diskutují.
Abstrakt EN: The paper deals with comparison of simultaneous and continual induction surface hardening of axisymmetric bodies. Presented are mathematical and computer models of the process that are solved numerically by SW developed by the authors. The algorithms are demonstrated on two examples whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička