Přejít k obsahu


Manipulační technika řízená pomocí mikročipů

Citace:
FORMÁNEK, J., SPAL, P. Manipulační technika řízená pomocí mikročipů. In PhD 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 1-7. ISBN: 80-7043-246-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Microchip controlled handling appliances
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Josef Formánek , Petr Spal
Abstrakt CZ: V elektronických zapojeních se stále více začínají používat mikrokontroléry. S těmito obvody se lze stále častěji setkávat v různých zapojeních. Jejich hlavní přednosti jsou ve velmi širokém využití a to v oblastech: ovládaní, řízení, měření, zábavy, apod. Tyto výkonné (co se týče jejich možností) mikročipové součástky obsahují podle typu v jednom pouzdře procesor, paměť dat a programu, vstupně-výstupní porty, převodník A/D, D/A, synchronní sériový port, atd. Veškerá činnost prováděná mikrokontrolérem je řízená programem, který je uložen uvnitř čipu. Tento řídící program si vytváří uživatel sám a tím si určí, co bude tento integrovaný obvod (IO) vykonávat. Tyto parametry jednočipového počítače umožňují využit tento mikročip v zapojeních, které by byly jen těžce realizované pomocí mnoha klasických IO obvodů. Díky využití těchto rychlých mikroprocesoru jsou realizovaná zapojení s minimálním počtem ostatních součástek.
Abstrakt EN: At present, microcontrollers have found a broad application in various electronic connections. The scope of the use is very extensive and we can find them in circuits for regulation, control, measurement, amusement, etc. In accordance with the type, these powerful microscopic components (with respect to their possibilities) contain in a single box input and output ports, A/D and D/A converters, synchronous serial port, etc. All functions performed by this controller are controlled by the programme which is inserted in the chip. The controlling programme is made by the user himself and thus the functions performed by this integrated circuit are specified.The parameters of one chip computer, where a single box contains processor, data and programme memories, etc. in a single integrated circuit allow to use this microchip in connections which would be hardly realized by classic integrated circuits.
Klíčová slova

Zpět

Patička