Přejít k obsahu


Sdružování malých a středních podniků (MSP)

Citace:
ŠIMON, M., LEEDER, E., STANČÍK, P. Sdružování malých a středních podniků (MSP). In Logistika v teorii a praxi. Liberec: Technická univerzita , 2003. s. 104-111. ISBN: 80-7083-698-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cooperation of small businesses and modele sized companies
Rok vydání: 2003
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Michal Šimon , Edvard Leeder , Petr Stančík
Abstrakt CZ: V roce 2001 se silněji projevila snaha progresivně postupujících menších a středních podniků po aktivním přizpůsobení nově vznikajícím podmínkám konkurence a podnikání. Tyto progresivně postupující MSP pomalu přicházejí na to, že obrana proti velkým podnikům na trhu je ve vzájemné spolupráci. Základním cílem této spolupráce, lze říci síťového charakteru podnikání, je tedy dosáhnout vyššího společného efektu.
Abstrakt EN: In the year 2001 appeared the effort of small businesses and middle sized companies to actively adapt to new requirements of competition and business. These small businesses and middle sized companies have learned, that the only defence against the big businesses is to mutualy cooperate. The basic aim of this cooperation is to reach the higher joint effect.
Klíčová slova

Zpět

Patička