Přejít k obsahu


Spoluprací proti konkurenci

Citace:
ŠIMON, M., LEEDER, E., STANČÍK, P. Spoluprací proti konkurenci . In Finanční a logistické řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2003. s. 490-494. ISBN: 80-239-0860-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage of cooperation against the competition
Rok vydání: 2003
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Michal Šimon , Edvard Leeder , Petr Stančík
Abstrakt CZ: Jak říká materiál Ministerstva průmyslu a obchodu, v roce 2001 se silněji projevila snaha progresivně postupujících menších a středních podniků po aktivním přizpůsobení nově vznikajícím podmínkám konkurence a podnikání. Dokladem je existence řady maloobchodních a nákupních seskupení malých obchodníků, která jsou schopna aplikovat prvky „velkého“ podnikání. Tyto podniky v zájmu zachování své konkurenceschopnosti v rostoucí míře spolupracují ve sdružených sítích a kombinují tak pružnost a servis malých obchodů s výhodami efektivní logistiky.
Abstrakt EN: In the year 2001 appeared the effort of small businesses and middle sized companies to actively adapt to new requirements of competition and business. These small businesses and middle sized companies have learned, that the only defence against the big businesses is to mutualy cooperate. The basic aim of this cooperation is to reach the higher joint effect.
Klíčová slova

Zpět

Patička