Přejít k obsahu


Tepelné bariéry

Citace:
KUNEŠ, J., VESELÝ, Z., HONNER, M. Tepelné bariéry. Praha : Academia, 2003, 300 s. ISBN: 80-200-1218-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal barriers
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: Academia
Autoři: Josef Kuneš , Zdeněk Veselý , Milan Honner
Abstrakt CZ: Kniha Tepelné bariéry má teoreticko-experimentální charakter a zabývá se ve třech samostatných částech třemi druhy tepelných bariér zahrnujících povlakové bariéry (TBC), box-bariéry (TBB) a přirozené bariéry (TBN). Tepelné bariéry TBC slouží zejména k tepelné ochraně materiálu před vysokými teplotami. Tepelné box-bariéry TBB představují prostorovou tepelnou ochranu různých měřicích, datových či jiných systémů. Přirozená tepelná bariéra TBN u člověka představuje ideální dynamickou tepelnou bariéru, jež je součástí termoregulačního systému v lidském těle a hraje mimo jiné důležitou roli v úlohách průmyslové biotermomechaniky.
Abstrakt EN: This book Thermal Barriers is theoretically and experimentally focused on thermal barriers. It consists of three individual parts dealing with thermal barrier coatings (TBC), thermal box-barriers (TBB) and natural thermal barriers (TBN). The thermal barrier coatings serve mainly to material surface thermal protection against high temperatures. Thermal box-barriers introduce spatial thermal protection of various measuring, data-storing and other instruments. Natural thermal barrier of humans represents an ideal dynamic thermal barrier, which is a part of body thermo-regulation system and plays among others an important role in tasks of industrial bio-thermo-mechanics.
Klíčová slova

Zpět

Patička