Přejít k obsahu


Omezení nepříznivých vlivů energetických vedení na potrubní systémy

Citace:
BERAN, M., DVORSKÝ, E. Omezení nepříznivých vlivů energetických vedení na potrubní systémy. In Electric Power Engineering 2003. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava , 2003. s. 1-13. ISBN: 8024802252
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Elimination of power lines dangerous influences on pipelines
Rok vydání: 2003
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technical University of Ostrava
Autoři: Miloš Beran , Emil Dvorský
Abstrakt CZ: Na potrubním systému se indukuje vlivem magnetického pole pod vedením zvn a vvn a v jeho okolí střídavé napětí 50 Hz. Vzniklý proud může na potrubí působit svými tepelnými a dynamickými účinky. Hodnota napětí závisí na geometrickém uspořádání systému a na velikosti proudu protékajícího fázovým vodičem. Omezení nepříznivého působení proudu lze dosáhnout jednak zmenšením hodnoty indukovaného napětí (primární opatření, a jednak eliminací vzniklého proudu na potrubí (sekundární opatření).
Abstrakt EN: There is induced alternating voltage with frequency 50 Hz by the magnetic field VHV and HV lines and in its surroundings on tubular system. The current in pipelines can be dangerous by its heat and dynamic power. The voltage level depends on geometry of the system and size of current in phasic conductor. Elimination can be done by reducing of induced voltage level or by elimination of the current on pipelines.
Klíčová slova

Zpět

Patička