Přejít k obsahu


Možnosti digitalizace na vertikálním frézovacím centru

Citace:
JABLONKA, Z., HNÁTÍK, J. Možnosti digitalizace na vertikálním frézovacím centru. MM Průmyslové spektrum, 2005, roč. 0, č. 10, s. 106-108. ISSN: 1212-2572
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibity of digitalizing on a milling centre
Rok vydání: 2005
Autoři: Zbyněk Jablonka , Jan Hnátík
Abstrakt CZ: V článku je analyzována přesnost reprodukce tvarově složité součástky, která byla digitalizována přímo na vertikálním frézovacím centru pomocí analogové měřící sondy Renishaw SP2.1, upnuté ve vřetenu stroje.Digitalizací získaná data byla načtena do CAD/CAM systému CATIA a vytvořen prostorový model součástky. z tohoto modelu byla odvozena NC data podle kterých byla vyrobena nová součástka. Proměřením originálu a nově vyrobené součásti byly získány cenné informace o přesnosti a chybách uvedeného postupu
Abstrakt EN: In the article the precision of a reproduced machine part with contour surfaces was analyzed.The part was digitalized directly on a vertical milling centre using an analog measuring proof Renishaw SP2-1 fixed in the machine spindle.Data obtained in such a way were imported to CAD/CAM system CATIA and the part´s space model was created serving then for obtaining NC data for making the new machine part.By measuring the original and the newly obtained machine part, valuable information about the precision and errors of the whole procedure were achieved
Klíčová slova

Zpět

Patička