Přejít k obsahu


Odhad délky kolon

Citace:
PECHERKOVÁ, P., NAGY, I., DUNÍK, J. Odhad délky kolon. Praha : Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky, 2005. 37 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Estimation of queue length
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky
Autoři: Pavla Pecherková , Ivan Nagy , Jindřich Duník
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá aplikací metod odhadu stavu v dopravních úlohách, kdy na základě dostupných dat z detektorů umístěných v jednotlivých ramenech křižovatky je odhadována aktuální délka kolony v konkrétním rameni. V této zprávě jsou zejména využívány nové lokální přístupy k odhadu stavu, a to diferenční lokální filtry a unscentovaný lokální filtr. Důraz je také kladen na konstrukci matematického modelu křižovatky. Dosažené teoretické výsledky jsou pak ilustrovány na několika příkladech.
Abstrakt EN: The research report deals with the application of the state estimation methods in traffic problem, where the queue length in the particular arm of an intersection is estimated on the basis of the available data from the detectors placed in the arms of the intersection. The novel approaches in the local estimation methods are utilised in the research report, namely Divide Difference Filters and Unscented Kalman Filter. The stress is laid on the construction of the mathematical model of the intersection as well. The theoretical results are demonstrated by the several numerical illustrations.
Klíčová slova

Zpět

Patička