Přejít k obsahu


Influence of thermoelastic displacements on force effects of extremely loaded DC actuator

Citace:
DOLEŽEL, I., DVOŘÁK, P., ULRYCH, B. Influence of thermoelastic displacements on force effects of extremely loaded DC actuator. In Proceedings of XLI international Symposium on electrical machines. Vol. 1. Opole: Technical University, 2005. s. 650-653. ISBN: 83-88492-74-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of thermoelastic displacements on force effects of extremely loaded DC actuator
Rok vydání: 2005
Místo konání: Opole
Název zdroje: Technical University
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Dvořák , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Magnetická síla působící na pohyblivé části stejnosměrného lineárního elektromagnetu závisí na jeho konstrukci, použitých materiálech a na budicím proudu. V případě, že je takový elektromagnet po delší dobu použit jako spínací prvek, budicí proud může způsobit jeho ohřev a následné termoelastické deformace jeho tepelně vodivých součástí. Tyto deformace vedou (za předpokladu, že těleso aktuátoru je upevněno k externí konstrukci) k vnitřním pnutím a následným silám termoplastického původu. Příspěvek se zabývá oběma silami v typickém zařízení – v lineárním elektromagnetu pracujícím jako upevňovací zařízení v numericky řízených strojích.
Abstrakt EN: The magnetic force acting on the movable parts of a DC actuator usually depends on its construction, used materials and field current. But in case that the actuator works as a switching device for a longer time, the field current may cause its heating and consequent thermoelastic deformations of thermally conductive structural parts. These deformations lead (on the condition that the body of the actuator is fixed to an external supporting) to thermoelastic strains and stresses resulting in another force of thermoelastic origin. The paper deals with analysis of both forces in a typical device in which the above effects can be expected – in an actuator working as a fixing device in numerically controlled machines.
Klíčová slova

Zpět

Patička