Přejít k obsahu


Innovation of electromagnetic brake for rail vehicles

Citace:
ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Innovation of electromagnetic brake for rail vehicles. In Proceedings of XLI international symposium on Electrical machines. Opole: Technical University, 2005. s. 650-653. ISBN: 83-88492-74-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovation of electromagnetic brake for rail vehicles
Rok vydání: 2005
Místo konání: Opole
Název zdroje: Technical University
Autoři: Bohuš Ulrych , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Hlavním požadavkem na elektromagnetickou brzdu v kolejových vozidlech je vytvořit maximální brzdnou sílu při co nejnižším budicím proudu a vysoké účinnosti. Toho lze dosáhnout jen optimalizací magnetického obvodu a uspořádáním budicích cívek. Příspěvek obsahuje úplné řešení problému. Jeho první část je zaměřena na podrobnou specifikaci úlohy s ohledem na základní požadavky a na limitující aspekty zařízení. V dalším kroku je formulován matematický model, jenž je řešen metodou konečných prvků. Hlavní část příspěvku je věnována řešení řady variant s ilustrativními výsledky a jejich diskusi. Vlastnosti navrženého řešení jsou porovnány s charakteristikami doposud vyráběné brzdy, jež byla navržena klasickou metodou založenou na diskrétních magnetických obvodech. Závěrečná část se zabývá možnostmi dalšího zdokonalení tohoto typu brzdy.
Abstrakt EN: The principal demand on the electromagnetic emergency brake in rail vehicles is to produce the maximum drag force at the lowest field current and highest efficiency. This may be reached only by high-level optimization of its magnetic circuit and arrangement of the field coils. The paper presents the complete solution of the problem. The first part is aimed at a more detailed specification of the technical problem with respect to the principal requirements and limitations concerning technical aspects of the device. The next step is aimed at forming the mathematical model (as the brake is sufficiently long, the task is formulated in 2D) that is solved by the finite element method. The main part of the paper contains a typical example in several variants with illustrative results accompanied by discussion. Properties of the suggested solution are compared with the characteristics of the up to now manufactured device that was designed by the classic method based on solution of discrete magnetic circuits.
Klíčová slova

Zpět

Patička