Přejít k obsahu


Optimized shape of workpiece for levitation heating

Citace:
MACH, M., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Optimized shape of workpiece for levitation heating. In Zastosowania komputerów w elektrotechnice. Poznań: Instytut Elektrotechniki Przemyslowej Politechniki Pozńanskiej, 2005. s. 87-88. ISBN: 83-922049-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimized shape of workpiece for levitation heating
Rok vydání: 2005
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Instytut Elektrotechniki Przemyslowej Politechniki Pozńanskiej
Autoři: Martin Mach , Bohuš Ulrych , Ivo Doležel
Abstrakt CZ: Levitační indukční ohřev představuje první krok levitačního tavení, což je pokročilá technologie zpracování superčistých kovů nebo jejich slitin. Kovový předmět je nadzdvižen soustavou vhodně umístěných budicích cívek a poté ohříván Jouleovými ztrátami. V příspěvku se vyšetřuje ohřev těles různých tvarů z hlediska jeho rychlosti. Teoretická analýza je doplněna ilustrativním příkladem.
Abstrakt EN: Levitation induction heating represents the first step of levitation melting, which is an advanced technology used for processing of superclean metals or metal alloys. The processed body is lifted in a system of suitably placed field coils and heated by the Joule losses. The paper investigates heating of bodies of various shapes from the viewpoint of its velocity. The theoretical analysis is supplemented by an illustrative example.
Klíčová slova

Zpět

Patička