Přejít k obsahu


Design of power magnetic chute separator and minimization of its external magnetic field

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Design of power magnetic chute separator and minimization of its external magnetic field. In 2005 IEEE St. Petersburg PowerTech proceedings. St. Petersburg: IEEE, 2005. s. 1-4. ISBN: 5-93208-034-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of power magnetic chute separator and minimization of its external magnetic field
Rok vydání: 2005
Místo konání: St. Petersburg
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Násypný magnetický separátor je zařízení pro extrakci částic obsahujících železo ze suchých sypkých materiálů. Materiál propadává násypkou se silným magnetickým polem vytvořeným permanentními magnety nebo stejnosměrnými budicími cívkami. Částice s obsahem železa jsou pak přitahovány ke stěnám násypky, kde magnetické pole dosahuje nejvyšších hodnot. Aby takto silné pole nepronikalo vně zařízení (jak vyžadují hygienické normy), odstiňuje se vhodnými prvky vyhovujícími konstrukčním a finančním požadavkům. Poněvadž magnetické pole je prakticky stacionární, je výhodné užití prvků pasivních. Příspěvek se zabývá návrhem a optimalizací těchto prvků v separátoru uvedeného typu se dvěma budicími cívkami. Problém je řešen ve 3D.
Abstrakt EN: Magnetic chute separator is a device for extracting ferrous particles from dry bulk materials. The material falls down through a chute with strong transverse magnetic field generated by permanent magnets or field coils carrying DC current. Ferrous particles are then attracted to the walls of the chute where the magnetic field reaches the highest value. In order to prevent the field from penetrating outside the device, it is necessary – with respect to the existing hygienic standards – to use appropriately designed shielding satisfying, of course, acceptable construction and financial requirements. As the magnetic field is practically stationary, it is reasonable to use only passive shielding elements. The paper deals with the design and optimization of shielding elements of a typical separator of this type with two field coils. The problem is treated as a fully 3D task.
Klíčová slova

Zpět

Patička