Přejít k obsahu


Optimization of magnetic circuit of electromagnetic brake for rail vehicle

Citace:
DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Optimization of magnetic circuit of electromagnetic brake for rail vehicle. In Zastosowania komputerów w elektrotechnice. Poznań: Instytut Elektrotechniki Przemyslowej Politechniki Pozńanskiej, 2005. s. 299-300. ISBN: 83-922049-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of magnetic circuit of electromagnetic brake for rail vehicle
Rok vydání: 2005
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Instytut Elektrotechniki Przemyslowej Politechniki Pozńanskiej
Autoři: Ivo Doležel , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá 2D řešením a optimalizací magnetického obvodu elektromagnetické brzdy pro kolejová vozidla. Článek obsahuje matematický model úlohy a nejdůležitější charakteristiky zařízení před a po optimalizaci.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical 2D solution and optimization of the magnetic circuit of an electromagnetic brake for rail vehicles. Presented are both mathematical model and the most important characteristic of the device before and after optimization.
Klíčová slova

Zpět

Patička