Přejít k obsahu


Comparison of two ways of induction hardening of long steel tubes

Citace:
BARGLIK, J., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., KWIECIEŇ, I., ULRYCH, B. Comparison of two ways of induction hardening of long steel tubes. In XIII International symposium on theoretical electrical engineering. Lviv: Polytechnic National University, 2005. s. 11-14. ISBN: 966-553-470-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of two ways of induction hardening of long steel tubes
Rok vydání: 2005
Místo konání: Lviv
Název zdroje: Polytechnic National University
Autoři: Jerzy Barglik , Ivo Doležel , Pavel Karban , Igor Kwiecieň , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Ocelové roury pro přepravu směsí sypkých materiálů (např. písků) s vodou či jinými kapalinami musejí být mechanicky odolné, zejména s ohledem na otěr. Základní možností, jak této pevnosti dosáhnout, je prokalení jejich vnitřních povrchů, což se realizuje posuvným indukčním procesem. Při něm se pohybuje induktor spolu se stříkací tryskou podél roury. Příspěvek porovnává dvě možnosti realizace procesu. lišící se navzájem polohou induktoru (uvnitř a vně roury). Matematický model problému je řešen v kvazisdružené formulaci. Metodika je ilustrována na typických příkladech s diskusí výsledků.
Abstrakt EN: Steel tubes for transporting mixtures of loose materials (for example sands) with water or other liquids have to be highly mechanically resistant, particularly with respect to abrasion. The principal possibility how to reach such resistance is hardening of their internal surface, which is mostly realized by a continual induction-based process. During it the inductor together with the sprayer slowly moves along the tube and heats it wall that is immediately cooled by spraying quenchant. The paper compares two ways of the process differing by the position of the inductor (inside and outside the tube). The mathematical model of the problem is solved in the quasi-coupled formulation. The methodology is illustrated on typical examples whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička