Přejít k obsahu


Komunikace občana s veřejnou správou s podporou znalostního systému

Citace:
GANGUR, M., LUKÁŠ, M. Komunikace občana s veřejnou správou s podporou znalostního systému. In Sborník z mezinárodní konference EuroRegio2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 132-135. ISBN: 80-239-5803-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communication between citizen and public administration with the knowledge system support
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mikuláš Gangur , Martin Lukáš
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje návrh interaktivní komunikace mezi orgány veřejné správy a veřejností za využití stávajících informačních zdrojů zpracovaných podle standardu ISVS a s podporou znalostních systémů umožňujících on-line komunikaci různých příjemců informací a veřejné správy. Ukazuje návrh implementace takového systému a jeho testování v praktickém použití při komunikaci občana s institucemi veřejné správy. Součástí návrhu jsou dílčí kroky nutné pro konstrukci takového systému zejména v oblasti „chytrého“ vyhledávání relevantních informací.
Abstrakt EN: In the paper we propose system for online communication between citizen and public administration with the knowledge system support. The possibilities of usage of suitable interactive knowledge system, that enables to formulate question on the public administration authorities web pages in natural languages are described. This system will be foundation for dialogue between user – recipient of information – and web pages of public administration authorities with the view of searching required information. The user can use structured information treated along shown standard with help of driven understandable language dialogue, that guides recipient to location of required information (so-called „smart searching“). Further the partial steps for implementation of such system are proposed.
Klíčová slova

Zpět

Patička