Přejít k obsahu


(E-)learning hrou

Citace:
GANGUR, M. (E-)learning hrou. Technológia vzdelavánia. Slovenský učiteĺ, 2005, roč. 13, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: (E-)LEARNING BY GAME
Rok vydání: 2005
Autoři: Mikuláš Gangur
Abstrakt CZ: V příspěvku je popsáno několik možných způsobů praktické výuky s využitím sítě a možností daných internetem. Uvádíme příklady využívající hru a simulaci ke zvýšení motivace studia. Prvním z nich je simulace práce informačního systému, která je použita ve výuce pomocí projektů, v dalším je ukázána možnost testování znalostí pomocí vědomostní hry a na závěr uvádíme příklad web prostředí simulujícího investování na finančních trzích
Abstrakt EN: In the paper several methods of education with use of net and internet are described. We present the examples that use game and simulation for improvement of motivation in study. The first one of them is simulation of information system, that is used in education with help of project. Next the possibility of test with help of knowledge game is demonstrated and finally we present the web environment for simulation of investment on financial market.
Klíčová slova

Zpět

Patička